Waarom deze  nieuwsbrief "Ik zie jou ?"

Het idee is ontstaan door mijn eigen persoonlijke ervaringen in het werkveld. Een werkveld waarin met de beste bedoelingen hard gewerkt wordt, maar ook ongewenste omgangsvormen onderling plaats kunnen vinden. Het niet uitspreken of aanspreken van gedragingen, die haaks staan op de normen en waarden in het werk- en leefomgeving. Uitsluitende processen ook plaats kunnen vinden zoals; pesten, uitsluiting , intimidatie en discriminatie. De nieuwsbrief geeft inzicht vanuit het perspectief van het "slachtoffer" om de dialoog met de klas of groep aan te gaan. Welk gedrag is welkom? Wat hebben we nodig van elkaar? Dit om samen te kunnen werken en leven.

 

Voor wie zijn de nieuwsbrieven bestemd en waarom?

Door mijn ruime kennis en ervaring zou ik graag één keer per week mijn nieuwsbrief voor leerkrachten, mentoren en andere belanghebbenden in het  p(s)o, v(s)o en jeugdhulpverlening willen uitbrengen. Met het uitbrengen van mijn nieuwsbrieven hoop ik een steentje bij te kunnen dragen aan een inclusieve leef- en werkomgeving. Iedereen verdient immers een veilige leer- en werkklimaat. De nieuwsbrief "ik zie jou ?" bespreekt de leerkracht/mentor/coach iedere week bij voorkeur met de klas of in groepjes tijdens het mentor/coach moment of sociale zelfredzaamheidslessen/burgerschapslessen een levensecht verhaal van een jongere. Het verhaal is geschreven of vertelt door de jongere. De jongere geeft met zijn verhaal een kijkje in zijn binnenste, welk persoonlijke dilemma of life events er in zijn binnenste afspeelt. De vraag is om deze worsteling of life event in de klas of groep(en)te bespreken. Wellicht is er (h)erkenning voor het dilemma/life event bij leerlingen/jongeren. Door de hulpvragen bij het verhaal kunnen leerlingen meedenken, eigen emoties delen en ideeën rondom het onderwerp bespreekbaar maken. Ook kunnen de leerlingen  oplossingen aandragen, intenties ondertitelen en de situatie beter begrijpen en of reflecteren op eigen gedrag en gedachten. Ook kunnen er afspraken met elkaar gemaakt worden n.a.v. het verhaal over welk gedrag welkom is in de klas/school of instelling.

 

Het doel van deze nieuwsbrieven zijn:

  • Om een duurzame positieve verandering voor leerlingen/jongeren in een kwetsbare positie te realiseren. Giftige gedachten of gedragingen tijdig op te sporen en bespreekbaar te maken.
  • Transparant te communiceren, luisteren naar de ander en ruimte hebben om verschillende visies naast elkaar kunnen leven en elkaar inzicht te geven in de denkwereld van een kind/jongere.
  • Het verminderen van vooroordelen en stigma’s over bepaalde groepen of individuen in de samenleving
  • Leerlingen/jongeren zichzelf herkennen in de verhalen en zich gewaardeerd, vrij, gerespecteerd voelen en zich durven uit te kunnen spreken.
  • Tegengaan van uitsluiting op grond van uiterlijke en niet uiterlijke kenmerken, voor wie anders is of voelt dan de middenmoot.
  • Iedereen per definitie onderdeel is van het sociale systeem in kwestie, dat iedereen ook actief onderdeel kan zijn van dat systeem als die dat kan en wil en dat ieders aanwezigheid en autonomie wordt gerespecteerd. Ook de wederkerigheid hiervan is van cruciaal belang.

 

Hoe kan ik lid worden van de nieuwsbrief?

Stuur mij via het contactformulier een bericht met de contactgegevens van de school en wie hierbij de contactpersoon is. En om welk onderwijstype en klas het gaat. Je ontvangt dan vier weken lang in de maand september'22 iedere week de nieuwsbrief gratis.  Deze nieuwsbrief wordt dan in de klas/groep of instelling besproken.

 

Wat zijn de kosten?

Het is nu een pilot, waardoor de maand september gratis is. Daarna wordt bekeken wat nodig is om de nieuwsbrieven te verzorgen. De nieuwsbrief is maatschappelijk gedreven om inzicht en begrip te creëren en het goede gesprek met elkaar te hebben en afspraken te maken. 

 

Verdere vragen?

Vragen en opmerkingen zijn van harte welkom. Het doel is om te leren van jullie input en nog beter aan te sluiten in wat er nodig is om de doelstelling te bereiken: "you can't heal what you don't reveal". Vertellen om te delen, zodat we elkaar beter begrijpen en in verbinding zijn met elkaar, zoals we als mens bedoeld zijn.

 

Welke thema's worden behandeld?

Thema's die de jongere bezighoudt bijv. pesten, snitchen, spijbelen, sexting,  uitsluiting, stille armoede, lichamelijke beperkingen, verslavingen, seksuele geaardheid, psychische stoornissen etc.

 

Zijn er nog aanvullende diensten of materialen naast de nieuwsbrief?

Ja, op dit moment ben ik bezig met sprekers in de regio te organiseren die graag over het onderwerp op scholen zouden willen spreken en er wordt ook nog digitaal materiaal(bijv. een link) toegevoegd aan de nieuwsbrief over het onderwerp.

 

Voor wie zijn de nieuwsbrieven?

Voor alle scholen van het primair(speciaal)onderwijs, voortgezet(speciaal)onderwijs en jeugdinstellingen in Nederland (en EU). Op dit moment zijn we bezig de nieuwsbrieven te vertalen in het Engels i.v.m. interesse vanuit het buitenland.